Baltic Challenge Award to międzynarodowy konkurs zainicjowany i organizowany w latach 2002 – 2007 roku przez County Administrative Board of Stockholm.

W konkursie wzięły udział osoby prywatne, firmy, organizacje pozarządowe, samorządy etc. pochodzące z 9 krajów nadbałtyckich (Litwy, Łotwy, Estonii, Rosji, Finlandii, Szwecji, Niemiec, Danii i Polski) oraz Norwegii, Białorusi i Ukrainy. Był skierowany do przedsiębiorców i producentów, którzy posiadają innowacyjne produkty i usługi z zakresu ICT (Information and Communication Technology) wdrożone przez co najmniej 3 miesiące.

Celem konkursu było budowanie współpracy międzynarodowej zwłaszcza w regionie krajów nadbałtyckich, na rzecz rozwoju innowacji.

Zgłaszane projekty prezentowały rozwiązania w sektorach takich jak edukacja, turystyka, kultura, infrastruktura, business development, bezpieczeństwo w Internecie, administracja, zdrowie, środowisko i inne. Projekty były oceniane m.in. pod względem innowacji i potencjału rynkowego przez międzynarodowe jury złożone z ekspertów branży ICT. Nagrody pieniężne w wysokości 5 000 Euro zostały przyznane w dwóch kategoriach: Innowacja i eGovernance.

W 2007 roku Fundacja Instytut Innowacji była odpowiedzialna za promocję konkursu w Polsce i zachęcenie innowatorów do zgłoszenia swoich produktów. Wśród 49 nadesłanych projektów aż 40% było z Polski. Nagrody zostały wręczone podczas konferencji w dniach 6-8 listopada w Tallinie. Nagrodę w kategorii e-governance otrzymał System Wspomagania Centrum Zarządzania Kryzysowego miasta Olsztyn. Firma Tiketa, elektroniczny system dystrybucji biletów z Litwy, otrzymała nagrodę w kategorii innowacja.