Projekty międzynarodowe

Zrealizowaliśmy kilkanaście projektów międzynarodowych współpracując łącznie z kilkudziesięcioma partnerami z całego świata, w tym z Europy, Ameryki i Azji. W ramach międzynarodowych partnerstw wymienialiśmy know – how z organizacjami, firmami i instytucjami działającymi w różnych obszarach. Dzięki temu wprowadzamy w Polsce najlepsze praktyki i innowacyjne rozwiązania, które sprawdziły się za granicą.

Młodzież w działaniu (Erasmus Plus):

Projekty finansowane w ramach programu „Współpracy z Polonią i Polakami za granicą” przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych:

 • Konkurs Filmowy „Młodzi o łupkach (USA)
 • Kultura w dziennikarstwie, dziennikarze w kulturze (Białoruś)

Leonardo da Vinci (Erasmus Plus):

 • Youth and Women’s Entrepreneurship in Creative Industries (Hiszpania, Portugalia))

Program „Uczenie się przez całe życie” Grundtvig (Erasmus Plus):

 • Ścieżki Edukacyjne- Projekt partnerski Grundtvig (Hiszpania, Włochy, Turcja, Estonia, Bułgaria)
 • Projekt Partnerski Grundtviga „Sustainable Urban Living (Węgry, Czechy, Portugalia)
 • From Education to Knowledge (Włochy, Słowacja, Portugalia, Czechy, Rumunia)
 • A lot to share, still more to learn (Włochy, Słowacja)

Skontaktuj się z nami i napisz, które z naszych działań szczególnie Cię interesują!Dołącz

Wolontariat Europejski (Erasmus Plus):

 • European citizenship in a mini edition (Gruzja)
 • Let’s F.O.C.U.S. on the Youth! (Gruzja)
 • Youth Mobilization and Empowerment For European Citizenship (Hiszpania)
 • Volunteer for Europe (Ukraina)

Inne:

 • Youth Business Poland (40 krajów z całego świata)
 • Baltic Challenge Award 2007 (Norwegia, Szwecja, Finlandia, Niemcy, Litwa, Łotwa, Estonia, Rosja, Dania, Białoruś i Ukraina)

Fundacja Instytut Innowacji prowadzi Dom Uchodźcy Gościniec dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie. Docelowo planowane jest zakwaterowanie minimum 100 osób, głównie kobiet z dziećmi. Obecnie brakuje nam m.in. łóżek, wyposażenia kuchni i zapasów żywności.

Chcesz pomóc?

Wpłać darowiznę na rachunek w PLN na rzecz zbiórek dla Ukrainy: 38 1910 1048 2205 9909 3150 0002