Celem projektu była pomoc imigrantom w założeniu lub prowadzeniu firmy poprzez wsparcie Mentora i profesjonalnego Coacha.

Mentor to doświadczony przedsiębiorca, który dzieli się doświadczeniem, wiedzą i pomysłami z uczestnikami projektu, pomaga w opracowaniu i wdrożeniu ich pomysłów na biznes. Coach to partner, z którym wspólnie tworzy się pomysły, planuje działania, ocenia ich skuteczność po to, aby przyspieszać tempo rozwoju i polepszać efekty działania.

W ramach projektu uczestnicy otrzymali ponadto kompleksową wiedzę na temat pozyskiwania i obsługi klientów, prowadzenia działań marketingowych oraz podstaw finansów w mikroprzedsiębiorstwie.

Projekt był skierowany do obywateli państw trzecich, przebywających w Polsce legalnie, czyli obywateli wszystkich Państw spoza UE posiadających wizę na co najmniej rok, z wyłączeniem osób o statusie uchodźcy. W projekcie wzięło udział łącznie 20 osób m.in. z Ukrainy, Białorusi, Kanady, USA, Brazylii, Pakistanu i Afryki.