Projekt A LOT TO SHARE, STILL MORE TO LEARN integrował grupy uczących się seniorów z różnych krajów Unii Europejskiej.

Uczestnicy w wieku powyżej 55 lat rozwijali różne metody zachęcające innych seniorów „do wejścia” w społeczeństwo informacyjne. Stali się również dla społeczeństwa dobrym przykładem starszych osób sprawnie posługujących się nowymi technologiami. Projekt promował pogląd, że technologie informacyjno – komunikacyjne (ICT) odgrywają ważną rolę przy obecnych zmianach demograficznych i społecznych w Unii Europejskiej.

W ramach projektu Fundacja Instytut Innowacji zorganizowała liczne szkolenia dla seniorów z zakresu obsługi komputera, Internetu oraz aparatu cyfrowego. Powstała również książka kulinarna, zbierająca przepisy seniorów uczestniczących w projekcie.

Projekt partnerski był realizowany z 2 INSTYTUCJAMI – krajami: COOPERATIVA AGORA – WŁOCHY i FUNDACJA – SŁOWACJA.