Fundacja Instytut Innowacji rozpoczęła nowy projekt z zakresu edukacji pozaformalnej oraz innowacyjnych metod nauczania młodzieży.

Tytuł projektu: YOU.COM.

Youth Communities within (re)cycle of matter.

Cel projektu:

Celem projektu jest wytworzenie nowych narzędzi edukacyjnych dla młodzieży z zakresu ochrony środowiska, a dokładnie upowszechniania recyklingu oraz powtórnego użycia aby obniżyć ilość śmieci i chronić środowisko.

W realizacji projektu będą uczestniczyć wolontariusze w ramach EVS.

Partnerzy projektu:

– włoska organizacja Tulime Onlus (koordynacja projektu You.Com.),

– organizacje młodzieżowe z Belgii (IHF), Rumunii (Asociatia Educatio), Turcji (Cannakale Koza Youth Association),

– kraje partnerskie z Afryki: Tanzania (Tulime), Togo (Jesvop), Uganda (Cotfone)

– oraz Azji: Nepal (TUDE).

Oficjalna strona projektu:

www.youcomproject.org