Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Fundacja Instytut Innowacji zakończyła projekt, realizowany we współpracy ze stowarzyszeniem polonijnym Dans Kunst en Muziek: Gazeta Antwerpia po polsku: kontynuacja. W 2020 roku, w ramach realizacji zadania publicznego, współfinansowanego z dotacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zostało wydanych 10 numerów gazety „Antwerpia po polsku”