Zakończyliśmy realizację projektu „Integracja przez edukację”. W czerwcu 2013 r. Fundacja Instytut Innowacji zakończyła realizację projektu „Integracja przez edukację”. Uczestniczyło w nim 80 osób – cudzoziemców przebywających na stałe w Polsce.

Serdecznie dziękujemy za owocną współpracę. Jednocześnie zapraszamy do udziału w kolejnym projekcie „Pierwszy krok do INTEGRACJI: wsparcie na rynku pracy”, który rozpoczyna się 1 lipca 2013 r. – szczegóły już niebawem.

Zachęcamy również do zapoznania się z filmem i publikacją, które przedstawiają sylwetki uczestników i uczestniczek „Integracji przez edukację” – ich marzenia, pasje i plany na przyszłość.

  • Książka: Dialog jest najważniejszy
  • Film

ZAPRASZAMY!

Fundacja Instytut Innowacji przeprowadziła w październiku 2012 r. badanie ankietowe wśród Obywateli Państw Trzecich przebywających w Polsce. Celem było między innymi sprawdzenie gotowości tej grupy do kształcenia oraz ustalenie w jakich branżach chcą zdobywać/podnosić kompetencje. Dodatkowo ankietowani wskazywali na problemy, z którymi stykają się na co dzień, a także sposoby przeciwdziałania im. 

Fundacja Instytut Innowacji zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie „Integracja przez edukację”.

Projekt skierowany jest do cudzoziemców nie będących obywatelami UE, którzy posiadają prawo do legalnego przybywania na terytorium RP przez okres min. 12 miesięcy oraz NIE posiadają statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej. Pierwszeństwo do udziału w projekcie będą mieli kandydaci przebywający na terytorium Polski przez okres krótszy niż 5 lat.

*Uwaga – są jeszcze wolne miejsca na jesienną turę szkolenia barmańskiego (3), kelnerskiego (5), opiekuna osób chorych (4) oraz na szkolenie z obsługi komputera i Internetu (9)

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa imigrantów w Polsce poprzez podniesienie ich kwalifikacji na rynku pracy. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki zaproponowaniu beneficjentom elastycznych form kształcenia zawodowego.

I. Szkolenia zawodowe

  • opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych – 70 h
  • pilot wycieczek – 150 h
  • kurs barmański – 10 dni roboczych
  • kurs kelnerski – 5 dni roboczych
  • instruktor fitness – 7 weekendów lub 14 dni roboczych
  • kadry i płace – 100 h

Szkolenia odbędą się w dwóch terminach:
– od września 2012 (składanie dokumentów rekrutacyjnych do 27 sierpnia 2012)
– od stycznia 2013 (składanie dokumentów rekrutacyjnych do 30 listopada 2012)

II. szkolenia dokształcające:

  • szkolenie z obsługi komputera i Internetu – 5 dni w tygodniu po 3 h
  • język angielski – 2 razy w tygodniu po 2 h przez 6 miesięcy

III. Film oraz publikacja:

Beneficjenci będą mieli opcjonalnie możliwość wystąpienia w filmie dokumentalnym oraz publikacji – szczegóły zostaną przekazane po zakwalifikowaniu do projektu.

Więcej informacji znajduje się pod nr tel: 881 588 692 i 881 588 693. Zainteresowanych zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych w Biurze Projektu lub przesłania pocztą tradycyjna z dopiskiem „Integracja przez edukację” na adres: 

Fundacja Instytut Innowacji 
ul. Miedziana 11 lok. 4 
00-835 Warszawa