Fundacja Instytut Innowacji we współpracy z kanadyjską firmą Talisman Energy realizuje projekt w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR).

W trzech gminach w województwie kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim i pomorskim odbywają się zajęcia z języka angielskiego pod nazwą „Canadian Wonders”.

W zajęciach biorą udział dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjum – w sumie ok. 100 osób.

Uczniowie oprócz nauki języka angielskiego poznają kulturę Kanady, a lekcje prowadzone są w formie warsztatów, gier i zabaw.

„Canadian Wonders” jest jednym z tych projektów, gdzie wdrożono model współpracy trójsektorowej, gdyż w realizację projektu zaangażowane są samorządy (gminy Brodnica i Braniewo), organizacja pozarządowa (Fundacja Instytut Innowacji), oraz podmiot komercyjny (Talisman Energy).