Rozwój NGO

Fundacja Instytut Innowacji zrealizowała kilka projektów wspierających rozwój ekonomii społecznej w Polsce. Naszym celem jest stworzenie podstaw do efektywnej komunikacji miedzy przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi po to, aby tworzyć wspólne inicjatywy odpowiadające na rzeczywiste potrzeby lokalnych społeczności.

W ramach realizowanych projektów oferowaliśmy dla pracowników i wolontariuszy trzeciego sektora:

 • szkolenia
 • kursy e-learningowe
 • konsultacje indywidualne i grupowe
 • coaching i mentoring
 • konferencje
 • biznes miksery
 • usługi IT

Zrealizowane projekty to m.in.:

 • Liderzy Ekonomii Społecznej
 • Liderzy Przedsiębiorczości Społecznej
 • E-learning dla NGOs

Skontaktuj się z nami i napisz, które z naszych działań szczególnie Cię interesują!Dołącz

Obecnie oferujemy płatne usługi dla NGO.

 • Wynajem powierzchni biurowej 

  Dysponujemy dwoma wolnymi miejscami pracy w naszym biurze przy ul. Miedzianej 11 w Warszawie, które chętnie podnajmiemy. Cena: 250 zł brutto miesięcznie za jedno stanowisko pracy. 

  W tej cenie oferujemy:
  • konsultacje finansowe 2 h miesięcznie
  • konsultacje marketingowe 2h miesięcznie
  • dostęp do urządzeń biurowych: telefon, faks, ksero, drukarka (papier we własnym zakresie)
  • w miarę możliwości dostęp do Sali szkoleniowej w hotelu Marriott
  • możliwość wspólnego aplikowania o granty
  • wymianę know- how i miłą atmosferę pracy

 • Prowadzenie księgowości

  Nasze biuro księgowe jest wyspecjalizowane w księgowaniu i rozliczaniu projektów unijnych, w tym międzynarodowych. Posiadamy doświadczenie w zarządzaniu projektami finansowanymi przez POKL, Erasmus Plus, FIO, MSZ, Fundusze Norweskie, EFI oraz projektami finansowanymi z działalności gospodarczej. Cena: 250 zł brutto miesięcznie (do 15 dokumentów, 15 zł za umowę cywilnoprawną i 30 zł za umowę o pracę (kwoty brutto).

Zapraszamy do współpracy!