Tworzymy niestandardowe rozwiązania

warsztaty kreatywne
w Arkadii na poziomie +2Projekt wymiany młodzieży
"Come2Gether"Toronto Polish Film Festival
EKRANWarsztaty z aktywizacji zawodowej osób 65+Wsparcie bieżącej działalności
Związku Polaków Kachetii

warsztaty kreatywne
w Arkadii na poziomie +2

Jeśli chcesz wziąć udział w naszym projekcie

Skontaktuj się z nami i napisz, które z naszych działań szczególnie Cię interesują!