Zadanie kierowane jest przede wszystkim do mieszkańców m.st. Warszawy, do rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej. Zadanie ma na celu wsparcie oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Forma realizacji zadania jest zgodna z wszelkimi wytycznymi m.st. Warszawy, w tym dostosowana do aktualnych wytycznych sanitarnych i bezpieczna dla odbiorców, szczególnie w związku z czasowym występowaniem pandemii wirusa SARS-COV-2.

Celem zadania jest wsparcie oraz wyrównywanie szans rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej. Jesień jest szczególnie ciężkim okresem – dni stają się krótsze, pogoda nie zachęca do wyjścia z domu, pogłębia się alienacja społeczna, poczucie bezradności i stany depresyjne.

Fundacja Instytut Innowacji chciałaby uatrakcyjnić jesienne weekendy rodzinom znajdującym się w ciężkiej sytuacji życiowej. Podczas projektu planujemy 7 weekendów (listopad/grudzień) podczas których w sposób przyjemny będziemy organizować czas dla beneficjentów. Planujemy zajęcia edukacyjne, sportowe i rozwijające znajomość kultury.

Zachęcamy do zapisów poprzez stronę Facebooka: https://www.facebook.com/profile.php?id=100082802210553