Fundacja Instytut Innowacji realizuje zadanie publiczne pod tytułem „Gazeta „Flandria po polsku”. Projekt jest finansowany z dotacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą w roku 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.”