Wolontariat europejski

W ramach najnowszego projektu wolontariatu – Europejskiego Korpusu Solidarności – rozpoczęliśmy współpracę z przedszkolem nr 151 przy ulicy Zacisznej w Warszawie. Od 2021 roku koordynujemy projekt Multi Kulti Kids, a młodzi ludzie z różnych krajów europejskich mają okazję zdobyć doświadczenie zawodowe na polu edukacji początkowej.

Poznaj historię Fatimy i Giullermo, dwojga młodych psychologów z Hiszpanii. W lutym 2021 roku przyjechali do Warszawy, aby pogłębić swoje doświadczenie w pracy z dziećmi, a dzięki temu, w kilka miesięcy później, trafili do Dublina w Irlandii, z doskonałymi referencjami z przedszkola na warszawskiej Sadybie. Oboje otrzymali ciekawe oferty pracy – Fatima również w przedszkolu.


AKTUALNY PROJEKT: Nabór wolotariuszy/Recruitment of volunteers


W ramach Wolontariatu Europejskiego z programu Erasmus+, Europejskiego Korpusu Solidarności wolontariusze mają pokryte koszty:

 • transportu (w 90%)
 • kieszonkowego (około 85 euro miesięcznie)
 • wyżywienia i zakwaterowania

Europejski Wolontariat przynosi wiele korzyści np.:

 • zdobycie nowych umiejętności i doświadczenia zawodowego
 • zwiększenie szans na zatrudnienie i polepszenie perspektyw kariery poprzez zdobycie przez wolontariuszy uniwersalnych umiejętności takich jak umiejętność pracy w środowisku międzykulturowym
 • zwiększenie zmysłu inicjatywy, samodzielności i przedsiębiorczości
 • polepszenie znajomości języków obcych

Fundacja Instytut Innowacji w 2014 roku uzyskała akredytację jako organizacja przyjmująca i wysyłająca wolontariuszy. W 2014 i 2015 roku nasi wolontariusze wyjechali do Austrii, Gruzji i na Ukrainę. W 2014 przyjmowaliśmy również wolontariusza Juana Lopez z Hiszpanii, który bardzo angażował się w działania fundacji i prowadził również własne projekty m.in. uczył młodych ludzi języka hiszpańskiego, udzielał konsultacji jak napisać multimedialne CV. W kolejnych latach, zrealizowaliśmy trzy projekty edukacyjne z udziałem wolontariuszy z Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Ugandy. Obecnie Fundacja Instytut Edukacji posiada akredytację, jako organizacja wspierająca (koordynująca).

Zrealizowane projekty zagranicznego wolontariatu przez Instytut Innowacji to m.in.:

 • European citizenship in a mini edition (Gruzja)
 • Let’s F.O.C.U.S. on the Youth! (Gruzja)
 • Youth Mobilization and Empowerment For European Citizenship (Hiszpania)
 • Volunteer for Europe (Ukraina)