Wsparcie dla migrantów

Polska w ostatnich latach w coraz większym stopniu doświadcza napływu migrantów z różnych stron świata. Konflikty zbrojne i kryzys finansowy ostatnich lat wywarł znaczący wpływ na migracje zarobkowe wewnątrz Unii Europejskiej. W dobie masowych procesów migracyjnych państwa docelowe muszą zmierzyć się z włączeniem migrantów w struktury społeczeństwa, gospodarki, a zwłaszcza rynku pracy.

Fundacja posiada wieloletnie doświadczenie w realizowaniu projektów skierowanych do migrantów mieszkających w Polsce. Działania fundacji skupiają się na prowadzeniu projektów ułatwiających migrantom znalezienie zatrudniania i integrację w społeczności lokalnej.

Uczestnicy naszych projektów otrzymują kompleksowe wsparcie na polskim rynku pracy – biorą udział w wielu szkoleniach zawodowych i dotyczących przedsiębiorczości. W ramach zrealizowanych projektów do wyboru były m.in. kursy barmańskie, kelnerskie, instruktorów fitness, pilotów wycieczek, opiekunów osób chorych i starszych, szkolenia IT i z zakresu kadr i płac. Przewidziano również zajęcia dokształcające z języka angielskiego, polskiego i obsługi komputera. Dodatkowo fundacja organizowała wypoczynek letni i zimowy dla dzieci z Polski oraz dzieci obcokrajowców mieszkających w Polsce. Fundacja zrealizowała również projekty integracyjne takie jak „Integracja”, a ramach którego odkrywaliśmy gry i zabawy towarzyszące cudzoziemcom w ich rodzinnych krajach.

Skontaktuj się z nami i napisz, które z naszych działań szczególnie Cię interesują!Dołącz

Zrealizowane projekty skierowane do migrantów:

  • Trzy modele wsparcia
  • Równy Start
  • Integracja Przez Edukację
  • Pierwszy krok do Integracji
  • Biznes jest dla Ciebie, coaching i mentoring – pierwszy krok do własnej firmy
  • InteGRAcja
  • Bezpieczna praca w Polsce

Fundacja Instytut Innowacji prowadzi Dom Uchodźcy Gościniec dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie. Docelowo planowane jest zakwaterowanie minimum 100 osób, głównie kobiet z dziećmi. Obecnie brakuje nam m.in. łóżek, wyposażenia kuchni i zapasów żywności.

Chcesz pomóc?

Wpłać darowiznę na rachunek w PLN na rzecz zbiórek dla Ukrainy: 38 1910 1048 2205 9909 3150 0002