Działania na rzecz Polonii

FLANDRIA PO POLSKU

Fundacja „Instytut Innowacji” ukończyła kolejny projekt na rzecz rozwoju mediów polonijnych we współpracy ze stowarzyszeniem Dans Kunst en Muziek z Antwerpii w Belgii, którą prowadzimy od 2016 roku. Dzięki dotacji w kwocie 56 148 zł udzielonej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, na podstawie umowy 837/DWPP/22, zostało sfinansowane w 2022 roku wydanie 10 numerów miesięcznika „Flandria po polsku” (dwa numery ukazały się jako dwumiesięcznik), w nakładzie 2500 egzemplarzy oraz była utrzymywana strona internetowa, z której skorzystało średnio miesięcznie ok. 10 000 użytkowników.