Wolontariat europejski

Planujesz wyjechać na kilka lub kilkanaście miesięcy do innego państwa europejskiego w charakterze wolontariusza? 
Chciałbyś poznać nową kulturę, tradycję i język? 
Lubisz poznawać ludzi i jesteś otwarty na wyzwania? 

Zgłoś się do nas!


AKTUALNY PROJEKT: Nabór wolotariuszy/Recruitment of volunteers


W ramach Wolontariatu Europejskiego z programu Erasmus Plus fundacja Instytut innowacji pokrywa koszty:

  • transportu (w 90%)
  • kieszonkowego (około 85 euro miesięcznie)
  • wyżywienia i zakwaterowania

Europejski Wolontariat przynosi wiele korzyści np.:

  • zwiększenie szans na zatrudnienie i polepszenie perspektyw kariery poprzez zdobycie przez wolontariuszy uniwersalnych umiejętności takich jak umiejętność pracy w środowisku międzykulturowych
  • zwiększenie zmysłu inicjatywy, samodzielności i przedsiębiorczości
  • polepszenie znajomości języków obcych

Fundacja Instytut Innowacji jest akredytowaną przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (operator programu Erasmus Plus) organizacją przyjmującą i wysyłającą wolontariuszy. W 2014 i 2015 roku nasi wolontariusze wyjechali do Austrii, Gruzji i na Ukrainę. W 2014 przyjmowaliśmy również wolontariusza Juana Lopez z Hiszpanii, który bardzo angażował się w działania fundacji i prowadził również własne projekty m.in. uczył młodych ludzi języka hiszpańskiego, udzielał konsultacji jak napisać multimedialne CV.

Zrealizowane projekty wolontariatu przez Instytut Innowacji to m.in.:

  • European citizenship in a mini edition (Gruzja)
  • Let’s F.O.C.U.S. on the Youth! (Gruzja)
  • Youth Mobilization and Empowerment For European Citizenship (Hiszpania)
  • Volunteer for Europe (Ukraina)