CSR

Fundacja Instytut Innowacji posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów odpowiedzialnych społecznie. Specjalizujemy się w projektach wykorzystujących współpracę trójsektorową tzn. angażującą biznes, organizacje pozarządowe oraz administrację publiczną. Członkowie fundacji są akredytowanymi doradcami CSR wpisanymi do bazy doradców CSR Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

W ramach działań CSR dla przedsiębiorców oferujemy m.in.:

  • tworzenie nowej lub przedefiniowanie istniejącej strategii CSR
  • opracowanie kodeksu etycznego
  • identyfikację grup interesariuszy i nawiązanie relacji z interesariuszami
  • prowadzenie konsultacji społecznych
  • opracowanie i wdrażanie kampanii społecznych
  • tworzenie wolontariatu pracowniczego
  • opracowanie i upowszechnienie raportów na temat działań CSR firmy
  • opracowanie materiałów edukacyjnych i szkolenia
  • tworzenie fundacji korporacyjnych

Skontaktuj się z nami i napisz, które z naszych działań szczególnie Cię interesują!Dołącz

Wśród licznych projektów CSR zrealizowanych przez fundację Instytut Innowacji wymienić można:


Wakacje z Arkadią

Od czerwca do sierpnia 2015r. Fundacja Instytut Innowacji we współpracy z warszawską Arkadią organizuje cykl pięciu imprez tematycznych „Wakacje z Arkadią” z licznymi atrakcjami dla dzieci. Program imprez obejmuje m.in. warsztaty kreatywne, eksperymenty naukowe, poznawanie różnych kultur, gry i zabawy z całego świata.


Wydawnictwo Rea – SJ

Zbudowanie Planu Rozwoju w oparciu o wartości społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, opieka nad wdrożeniem wybranych działań CSR, w tym stworzenie kodeksu etycznego i programu adopcji na odległość angażującego wybrane grupy interesariuszy.


Canadian Wonders – English Language Project

Fundacja Instytut Innowacji we współpracy z kanadyjską firmą Talisman Energy zrealizowała projekt w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR).

W trzech gminach w województwie kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim i pomorskim, odbywały się zajęcia z języka angielskiego pod nazwą „Canadian Wonders”. W zajęciach brały udział dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjów – w sumie ok. 100 osób. Uczniowie, oprócz nauki języka angielskiego, poznawali również kulturę Kanady, a lekcje prowadzone były w formie warsztatów, gier i zabaw. W projekcie „Canadian Wonders” wdrożono model współpracy trójsektorowej, w realizację projektu zaangażowane były samorządy (gminy Brodnica i Braniewo), organizacja pozarządowa (Fundacja Instytut Innowacji), oraz podmiot komercyjny (Talisman Energy).


Dobry sąsiad lepszy niż daleki krewny

Fundacja Instytut Innowacji we współpracy z firmą Dom Development zrealizowała projekt społeczny pod nazwą „Dobry sąsiad lepszy niż daleki krewny”. Celem inicjatywy było podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie korzyści, jakie przynosi integracja wokół wspólnych celów.

Projekt był realizowany w 2011 roku na osiedlu Regaty w Warszawie i składał się z cyklu imprez poruszających istotne problemy małych społeczności. Podczas inauguracyjnej imprezy pt „Najlepsi przyjaciele” przewidziano m.in. bezpłatne porady weterynarzy i szczepienia przybyłych zwierzaków, porady pielęgnacyjne. Odbył się pokaz tresury psów, a dzieci miały możliwość poznania i karmienia nietypowych zwierząt domowych.

Ważnym elementem projektu jest bogato ilustrowana publikacja, podsumowująca wydarzenia i poruszająca m.in. aspekty bezpieczeństwa, zasady współżycia na osiedlach mieszkaniowych w szczególności właścicieli zwierząt domowych, rodziców oraz dzieci. 

Celem długofalowym projektu było podniesienie poziomu bezpieczeństwa i zaufania wobec sąsiadów w myśl zasady, że dobry sąsiad jest wart więcej niż najdroższy alarm. 

Partnerami projektu były Władze Dzielnicy Białołęka, lokalna policja oraz firma Dom Development, użyczająca terenu pod wydarzenia oraz zapewniająca wsparcie finansowe.

 

Edukacyjne Brunche w Hyatt Regency Warsaw

Fundacja Instytut Innowacji zrealizowała cykl gier edukacyjnych dla dzieci. Partnerem projektu był Hotel Hyatt.

Podczas niedzielnych obiadów z wyśmienitym menu, dzieci mogły skorzystać z dodatkowych atrakcji jakimi są gry edukacyjne z różnych stron świata.

W każdą niedzielę w lutym, marcu i kwietniu 2013r. prezentowana była inna kultura. W programie znalazły się m.in. gry japońskie, chińskie, ukraińskie, bałkańskie i z wielu innych krajów i regionów.