Fundacja Instytut Innowacji wdraża model wsparcia „Szansa na start” w ramach powierzonego grantu dofinansowanego z projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem wdrażanego modelu wsparcia jest Podniesienie umiejętności podstawowych osób dorosłych powyżej 18 roku życia, korzystających w Polsce z ochrony czasowej w związku z Decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony.
Wartość grantu: 360 759 PLNWkład ze środków europejskich wynosi: 340 160 PLN

Miejsce: Trakt Brzeski 90, Warszawa, Dom Uchodźcy „Gościniec-Wesoła”, 05-077.
Liczba osób, która zostanie objęta wsparciem: 60
Liczba godzin zegarowych przeznaczona na zajęcia z języka polskiego: 40
Liczba godzin przeznaczona na zajęcia z zakresu rozwijania umiejętności podstawowych: 98

  • Rekrutacja: 01.11.2022-13.11.2022 / dopuszcza się możliwość dopisywania uczestników w trakcie projektu, jeśli zostaną wolne miejsca
  • Diagnoza uczestników: 19-20.11.2022
  • Zajęcia z języka polskiego: 26-27.11.2022
  • Zajęcia z prawa, Komponent 3 –18 h, Pracuje legalnie w Polsce (zajęcia stacjonarne z wykorzystaniem komputerów): 03-04.12.2022
  • Zajęcia z języka polskiego: 10-11.12.2022
  • Warsztaty z przedsiębiorczości, Komponent 5 –18h, Finansowe ABC, (zajęcia stacjonarne z wykorzystaniem komputerów): 17-18.12.2022
  • Zajęcia z prawa, Komponent 3 –18 h, Pracuje legalnie w Polsce (zajęcia stacjonarne z wykorzystaniem komputerów): 07-08.01.2023
  • Zajęcia z języka polskiego: 14-15.01.2023
  • Warsztaty z przedsiębiorczości, Komponent 5 –18h, Finansowe ABC, (zajęcia stacjonarne z wykorzystaniem komputerów): 21-22.01.2023
  • Komponent 2 –18 h, Podstawy poszukiwania pracy w Polsce (zajęcia stacjonarne z wykorzystaniem komputerów): 28-29.01.2023