W ramach projektu Fundacja Instytut Innowacji przygotowała 15 bezpłatnych kursów e-learningowych przeznaczonych dla pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych.

Kursy dotyczyły różnorodnej tematyki:

 • Sponsoring, tworzenie umowy i oferty sponsorskiej
 • Tworzenie partnerstwa
 • Współpraca z partnerami komercyjnymi i administracją publiczną
 • Wydarzenia specjalne jako źródło pozyskiwania funduszy, aukcje i koncerty charytatywne
 • PR i promocja NGO, reklama społeczna
 • Pisanie wniosku
 • Tworzenie budżetu i harmonogramu projektu
 • Monitoring i ewaluacja
 • Zarządzanie projektami
 • Współpraca międzynarodowa
 • Księgowość dla NGOs
 • Prawo pracy
 • Sprawozdawczość i prawo podatkowe
 • Prawo zamówień publicznych
 • Aspekty prawne pozyskiwania funduszy (darowizny, spadki, działalność OPP)

Według danych projektodawcy na platformie zarejestrowało się i wzięło udział w kursach e-learningowych 3099 osób z całej Polski, w tym 468 pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych z woj. mazowieckiego.

Zakładano udział 400 osób z organizacji pozarządowych z woj. mazowieckiego. Rezultaty projektu zostały więc zrealizowane w 117%.