Celem projektu było wspieranie działalności statutowej szkół polonijnych oraz kultywowanie polskiej tożsamości narodowej w Stanach Zjednoczonych poprzez realizację konkursu filmowego dla młodzieży. W pierwszym etapie projektu młodzież polonijna ze Stanów Nowy Jork, Connecticut i New Jersey wzięła udział w lekcjach wiedzy o Polsce.

Następnie uczestnicy projektu, zainspirowani lekcjami, nadsyłali scenariusze filmowe o treści nawiązującej do historii, geografii czy literatury Polski. W drugim etapie projektu 100 uczniów wzięło udział w warsztatach filmowych. W trzecim etapie projektu na podstawie zwycięskiej pracy 14-letniej Gabrieli Zanko z Nowego Jorku powstał w Polsce film krótkometrażowy (do 13 min.) z udziałem autorki. Film jest obecnie intensywnie promowany w szkołach polonijnych