Fundacja Inkubator Innowacji realizowała w dniach 13 – 21 grudnia projekt wymiany młodzieży „C2G… Come2Gether”.
W projekcie „C2G… Come2Gether” wzięła odział młodzież z 10 krajów europejskich:
Polska, Bułgaria, Grecja, Węgry, Włochy, Macedonia, Rumunia, Hiszpania, Portugalia, Austria.
Tematem przewodnim projektu była walka z rasizmem i ksenofobia poprzez zastosowanie sztuk wizualnych: teatru, śpiewu oraz gry aktorskiej. Cele projektu:
– walka z postawą rasistowską i ksenofobią
– włączenie młodzieży z mniejszymi szansami w życie społeczne
– stworzenie sztuki teatralnej, która została wystawiona dla mieszkańców Zakopanego
– zwalczanie problemów społecznych
– uczenie międzykulturowe
– poprawa kompetencji językowych (język angielski) uczestników
– podniesienie poziomu podstawowych kompetencji i umiejętności młodych ludzi, w tym tych z mniejszymi szansami
– podnoszenie świadomości na temat obywatelstwa UE i praw, które się z nim wiążą
W wymianie wzięło udział 60 uczestników z 10 krajów europejskich
(Polska, Bułgaria, Grecja, Węgry, Włochy, Macedonia, Rumunia, Hiszpania, Portugalia, Austria),
po 6 osób w każdej grupie. Uczestnikami była młodzież w wieku od 16 – 28 lat zainteresowana kulturą oraz sztuką wizualną.
W projekcie zostały użyte metody edukacji poza-formalnej oraz uczenia przez doświadczenie.