Dzięki dotacji Senatu, w 2019 roku wspieramy rozwój polonijnego zespołu dziecięcego w Lagodechi, w Gruzji, założonego przez Związek Polaków Kachetii im. Ludwika Młokosiewicza. Od kilku lat, w Lagodechi gromadzi się grupa uzdolnionych dzieci polskiego pochodzenia. Obecnie, zakupiono dla nich instrumenty muzyczne i uszyto kostiumy.