Opis konkursu filmowego „Młodzi o diecie”

1. Nazwa konkursu filmowego:

„Młodzi o diecie”

2. Przedmiot konkursu:

3. Uczestnicy:

 • Uczestnikami konkursu mogą być osoby w wieku od 12 do 24 lat.
 • Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie tylko za zgodą rodziców lub opiekuna prawnego. 
  Stosowną zgodę należy przesłać Organizatorowi konkursu.
 • Uczestnicy konkursu mogą pracować indywidualnie lub w grupach do maksymalnie 6 osób.
 • Uczestnikami konkursu są autorzy nadsyłanych prac konkursowych.
 • Każdy uczestnik może zgłosić w konkursie maksymalnie 2 prace konkursowe.
 • Przyjazd na galę finałową konkursu nie jest obowiązkowy.
   

4. Szczegółowe zasady konkursu:

 • Uczestnik zgłaszając się do konkursu oświadcza, że jest autorem zgłaszanej pracy i posiada prawo do wykorzystywania wizerunku osób trzecich pojawiających się w filmie oraz zgodę na wykorzystanie ewentualnej ścieżki dźwiękowej od autora utworu. Uczestnik ma obowiązek przedłożyć Organizatorowi kopię takich zgód.
 • Praca konkursowa powinna być przygotowana dowolnym sprzętem (może to być profesjonalna kamera, aparat fotograficzny lub telefon komórkowy) w jednym z formatów: avi, mov, mpg, mp4.
 • Film nie powinien przekraczać 20 minut.
 • Aby przystąpić do konkursu uczestnik winien uiścić opłatę konkursową zależną od długości pracy konkursowej:
  – do 1 min – 40 zł
  – do 3 min – 60 zł
  – do 10 min – 80 zł
  – do 20 min – 120 zł.
 • Opłatę należy przelać na konto Fundacji Instytut Innowacji (nr konta Fundacji Instytut Innowacji prowadzonego w Deutsche Bank 65191010482205990931500001) tytułem: Młodzi o Diecie + imię i nazwisko uczestnika (pierwszego uczestnika z grupy).
 • Dodatkowym warunkiem przystąpienia do konkursu jest zasubskrybowanie kanału YouTube Fundacji Instytut Innowacji, pod adresem: www.youtube.com/InstytutInnowacji
 • Uczestnicy mają dowolność w opracowaniu historii na scenariusz filmowy (film dokumentalny, przyrodniczy, obyczajowy, komedia, kryminał itp.).
 • Strona główna konkursu: www.ii.org.pl
 • Pracę konkursową, a także podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami oraz potwierdzeniem przelewu opłaty konkursowej (skan lub pdf) należy przesłać na adres mailowy: 
  konkurs@ii.org.pl w terminie do dnia 30 września 2017 r. Wydrukowane i podpisane obowiązkowe załączniki nr: 1, 2, 3 (formularz zgłoszeniowy do konkursu i oświadczenia) należy przesłać do siedziby Fundacji Instytut Innowacji do dnia 30 września 2017 (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
 • Prace konkursowe złożone po wyznaczonym terminie tj. po 30 września 2017 r. będą odrzucone.
 • Dokumenty złożone w ramach zgłoszenia do udziału w konkursie nie będą odsyłane.
 • Szkoła, ośrodek kultury lub inna placówka oświatowo-wychowawcza, z której uczniowie przystąpią do konkursu ma prawo do zamieszczenia informacji oraz innych materiałów promocyjnych na temat konkursu na własnej stronie internetowej.

5. Przebieg konkursu:

Konkurs przebiega w dwóch etapach.

 • Etap I: czerwiec 2017 – wrzesień 2017

  1. Ogłoszenie konkursu: czerwiec 2017 r.
  2. Zgłaszanie prac konkursowych: do 30 września 2017 r.
 • Etap II: październik 2017 – listopad 2017

  1. Ocena prac konkursowych i wyłonienie finalistów I etapu: do 31 października 2017 r.
  2. Finał konkursu i promocja najlepszych prac konkursowych: do 15 listopada 2017 r.

6. Nagrody:

 • Każda zakwalifikowana praca otrzyma nagrodę – książkę kulinarną.
 • Organizator konkursu „Młodzi o diecie” przygotuje dla zwycięzcy/ów konkursu następujące nagrody:

  – przyjęcia dla kilku osób w wybranych restauracjach w CH Arkadia
  – udział w warsztatach kulinarnych prowadzonych przez fundację „Na Widelcu”.
  – nagroda główna – nagroda rzeczowa o wartości do 2 tys. zł (sprzęt fotograficzny lub filmowy).

Masz pytania? 
Napisz do nas lub zadzwoń:

Biuro konkursu (adres dla przesyłek):
Fundacja Instytut Innowacji
ul. Miedziana 11 lok. 4
00-835 Warszawa

e-mail: konkurs@ii.org.pl
tel.: (22) 654 64 35
kom.: +48 533 604 020

– REGULAMIN KONKURSU (link)


Zobacz jak relizowaliśmy inne projekty filmowe:
 

„Wymarzone wakacje w Polsce” zrealizowany w ramach 
komkursu filmowego „Młodzi o Polsce”

Making off – „Wymarzone wakacje w Polsce”

„Gdyby stał sie cud” zrealizowany w ramach 
komkursu geologiczno – filmowego „Młodzi o łupkach”

Making off – „Gdyby stał sie cud”


Zobacz też jak wyglądały organizowane przez nas warsztaty filmowe w konkursie geologiczno – filmowym 
„Młodzi o łupach”.

Making off warsztaty filmowe