Celem projektu „Trzy modele wsparcia dla cudzoziemców w Polsce” jest podniesienie kompetencji zawodowych wśród osób pochodzących spoza krajów Unii Europejskiej, a przebywających na terytorium Polski.

Program obejmuje bezpłatne kursy:

  • języka angielskiego,
  • języka polskiego,
  • e-marketingu,
  • kadry i płace.

Jedna osoba może wziąć udział TYLKO W JEDNYM SZKOLENIU:

  • Kadry i płace
  • Public Relation (PR) w firmie
  • Język angielski
  • E-marketing

Zapraszamy na szkolenia!