Fudacja zdobyła wyróżnienie w konkursie Sefie+ organizowanym przez Narodową Agencję Programu Erasmu +