Fundacja Instytut Innowacji rozpoczyna kolejny projekt skierowany do cudzoziemców mieszkających na stałe w Polsce.

Tym razem do udziału zapraszamy kobiety z Ukrainy.  Projekt „Kobiety w branży – program wsparcia na rynku pracy dla imigrantek z Ukrainy” jest współfinansowany ze środków Programu Krajowego Fundusz Azylu, Migracji i Integracji oraz z budżetu państwa.

Projekt ma na celu wsparcie na rynku pracy kobiety, które ze względów ekonomicznych opuściły Ukrainę i poszukują pracy lub wykonują pracę nieodpowiadającą ich wykształceniu, doświadczeniu lub ambicjom.

Kto może wziąć udział:

Projekt jest skierowany do obywatelek Ukrainy przebywających w Polsce na stałe. W pierwszej kolejności będą kwalifikowane panie, które łącznie spełniają 2 warunki:

  • są bezrobotne lub wykonują pracę poniżej swoich kwalifikacji
  • przyjechały do Polski w okresie od marca 2014 r.

W drugiej kolejności: pozostałe obywatelki Ukrainy mieszkające w Polsce.

W trzeciej kolejności: obywatelki pozostałych krajów spoza Unii Europejskiej przebywające na stałe w Polsce.

Osoby chcące wziąć udział w projekcie muszą spełniać warunki dotyczące statusu w Polsce opisane TUTAJ

Ilość dostępnych miejsc: 30

Projekt składa się z następujących elementów:

*Uwaga – zakwalifikowane uczestniczki muszą wziąć udział we wszystkich proponowanych zajęciach.

  • Doradztwo zawodowe: Odbędzie się w terminie od stycznia do czerwca 2016 r. w wymiarze 10 godzin na osobę. Spotkania umawiane będą indywidualnie uwzględniając możliwości czasowe uczestniczek, będą odbywać się w pokoju nr 5 na ul. Miedzianej 11. Podczas doradztwa powstaną dokumenty aplikacyjne, plan działania, doradca zapewni także pomoc w poszukiwaniu pracy w trakcie trwania projektu. Więcej…
  • Kurs języka polskiego: Zajęcia rozpoczną się najwcześniej w lutym i potrwają najpóźniej do czerwca 2016 r. Każda grupa odbędzie 30 godzin zajęć – 15 zajęć po 2 godziny w tygodniu (wieczorami). W sumie powstanie 5 grup językowych po 6 osób każda o zróżnicowanych poziomach nauczania. Test poziomujący i rozmowa kwalifikacyjna do odpowiedniej grupy odbędą się w grudniu i styczniu. Więcej…
  • Warsztaty dot. metod skutecznego poszukiwania pracy: Zajęcia potrwają 2 dni (sobota i niedziela) w ustalonym terminie od lutego do czerwca 2016 r. Odbędą się w grupach 6 osobowych. Warsztaty będą dotyczyły m.in. metod poszukiwania pracy, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, zajęcia ze specjalistami HR, elementy budowania wizerunku zawodowego za pomocą portali społecznościowych i inne. Więcej…
  • Zajęcia komputerowe z obsługi programów wykorzystywanych w pracy biurowej: Zajęcia potrwają 6 dni podczas 3 weekendów (soboty i niedziele) w ustalonym terminie od lutego do czerwca 2016 r. Odbędą się w 5 osobowych grupach. Obejmą takie zagadnienia jak: elementy Excel i MS Word; PowerPoint, Prezi; narzędzia google – kalendarz, dysk, dokumenty; facebook, twitter, kanał na You Tube, zarządzanie stroną www, tworzenie multimedialnego CV). Więcej…

Na zakończenie udziału w projekcie uczestniczki otrzymają rekomendacje od doradcy zawodowego dla przyszłego pracodawcy oraz zaświadczenie o udziale w projekcie. 

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

Szczegółowy program wszystkich zajęć znajduje się TUTAJ

Uczestniczki będą miały sfinansowany dojazd na zajęcia na terenie Warszawy po przedłożeniu biletów ZTM (maks. 4,40 zł za bilet)

1. dojazd na doradztwo zawodowe: 4 spotkania x 2 bilety = 8 biletów x 4,40 zł
2. dojazd na zajęcia z j. polskiego: 15 zajęć x 2 bilety = 30 biletów x 4,40 zł
3. dojazd na warsztaty aktywizacyjne: 2 dni x 2 bilety = 4 bilety x 4,40 zł 
4. dojazd na zajęcia ICT: 6 dni x 2 bilety = 12 biletów x 4,40 zł