Fundacja Instytut Innowacji zrealizowała w 2013 r. projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Współpraca z Polonią i Polakami za granicą 2013 (umowa dotacji nr 192/2013). Projekt został pozytywnie zakończony i rozliczony. Projekt skierowany był do młodych działaczy organizacji polskich na Białorusi, którzy uczestniczyli w warsztatach dziennikarskich oraz licznych spotkaniach z przedstawicielami świata kultury oraz sektora pozarządowego w Warszawie.