Kobiety w branży

26 listopada 2015

 

Zapytanie ofertowe nr 3/konkurs/FAMI/KwB/2015 i nr 4/konkurs/FAMI/KwB/2015

Fundacja Instytut Innowacji zaprasza do składania ofert na realizację usługi "Wynajem sal szkoleniowych" w ramach projektu pt. "Kobiety w branży - program wsparcia na rynku pracy dla imigrantek z Ukrainy" finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Szczegóły ofert:

 

Ofertę składającą się z formularza ofertowego wraz z załącznikami należy składać

do dnia 10.12.2015 r. do godz. 16:00

osobiście lub przesyłając pocztą tradycyjną na adres Fundacji (ul. Miedziana 11 lok. 4, 00-835 Warszawa) lub pocztą elektroniczną w formie skanu na adres karolina.janeczek@ii.org.pl (w tytule maila wpisując "oferta na wynajem sal").

 


Zapytanie ofertowe nr 2/konkurs/FAMI/KwB/2015

Fundacja Instytut Innowacji zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia doradztwa zawodowego w ramach projektu pt. "Kobiety w branży - program wsparcia na rynku pracy dla imigrantek z Ukrainy" finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (zapytanie ofertowe nr 2/konkurs/FAMI/KwB/2015 z dnia 26.11.2015 r.)

 

Szczegóły oferty znajdują się TUTAJ

 

Ofertę składającą się z formularza ofertowego oraz CV należy złożyć

do dnia 10.12.2015 r. do godz. 16:00

osobiście lub przesyłając pocztą tradycyjną na adres Fundacji (ul. Miedziana 11 lok. 4, 00-835 Warszawa) lub pocztą elektroniczną w formie skanu na adres karolina.janeczek@ii.org.pl (w tytule maila wpisując "Doradca zawodowy").

 

Formularz ofertowy znajduje się TUTAJ 


Projekt "Kobiety w branży - program wsparcia na rynku pracy dla imigrantek z Ukrainy" jest współfinansowany ze środków
Programu Krajowego Fundusz Azylu, Migracji i Integracji oraz z budżetu państwa