Działania w Konstacinie-Jeziornie

Kluczowe osoby w fundacji tj.:
 

  • Katarzyna Gontarczyk - Fundatorka,
  • Kamila Kaszkiel - Przewodnicząca Rady,
  • Joanna Chodor - Prezes Zarządu,
  • Szymon Kaszkiel - Dyrektor Fundacji,

są mieszkańcami urokliwego Konstancina Jeziorny. Dostrzegamy małą aktywność organizacji pozarządowych na tym terenie.

 

W naszej opinii brakuje przede wszystkim ciekawych i bezpłatnych propozycji spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży oraz seniorów. Widzimy potrzebę prowadzenia działań dla lokalnej społeczności takich jak bezpłatna nauka języków obcych, organizacja wydarzeń międzykulturowych i integracyjnych, organizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży np. warsztatów filmowych, kreatywnych, sportowych, organizacja zajęć w Parku Zdrojowym itp.

 

W tym roku planujemy złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, w którym 6 wolontariuszy z różnych krajów europejskich (np. Francja, Anglia, Niemcy, Hiszpania, Ukraina, Włochy) prowadziłoby działania dla mieszkańców Konstancina Jeziorny, przede wszystkim bezpłatną naukę języków obcych oraz wydarzenia kulturalne i edukacyjne. Partnerem projektu jest Konstanciński Dom Kultury.

 

Jesteśmy też otwarci na inne propozycje. Apelujemy do mieszkańców Konstancina o zgłaszanie ciekawych propozycji na projekty społeczne.

 

 

Osoba kontaktowa:

Kamila Kaszkiel
kamila.kaszkiel@ii.org.pl
tel.: 503 012 957