Wsparcie bieżącej działalności Związku Polaków KachetiiSfinansowane z dotacji Senatu, nr umowy: 25/126A/2018
Projekt służył wzmacnianiu pozycji środowisk polonijnych w krajach zamieszkania
- w tym konkretnym przypadku - stowarzyszeniu polonijnemu w regionie Kachetii
w północno-zachodniej Gruzji. Dzięki realizacji projektu, zostało udzielone wsparcie działalności statutowej,
polegające na dofinansowaniu jego niezbędnych kosztów administracyjnych.
Został spełniony cel bezpośredni projektu, czyli zapewnienie środków na bieżącą działalność administracyjną w 2018 roku.
Została przedłużona umowa najmu lokalu, w którym jest siedziba stowarzyszenia
Dzięki zakupieniu wyposażenia trwałego w postaci laptopa oraz materiałów piśmiennych
poprawiły się warunki pracy i nauki języka polskiego, prowadzonych dla dzieci i dorosłych członków Związku Polaków Kachetii
w Lagodechi, w Gruzji. Dzięki opłaceniu internetu, obecnie ZPK ma stały kontakt z
konsulatem RP w Tbilisi i są prowadzone dodatkowe zajęcia przez internet.
Ogólnie nastąpiło wzmocnienie organizacyjne Związku Polaków w Kachetii, który jest aktualnie największą organizacją pozarządową w Lagodechi.
Realizacja projektu zaowocowała poprawą świadomości społecznej i odpowiedzialności za lokalną wspólnotę.
Celem długoterminowym jest poprawa bytu i warunków życia społeczności polonijnej, ale również całego Lagodechi,
dzięki rozwojowi potencjału turystycznego. Wzrosną związki Polonii z Polską.
Podniesie się poziom działań realizowanych w ramach celów statutowych przez Związek Polaków w Kachetii,
w tym znajomość języka polskiego, wiedzy o Polsce, jej historii i kulturze.