Projekt wymiany mlodziezyFundacja Inkubator Innowacji realizowała w dniach 13 - 21 grudnia projekt wymiany młodzieży "C2G... Come2Gether".
W projekcie "C2G... Come2Gether" wzięła odział młodzież z 10 krajów europejskich:
Polska, Bułgaria, Grecja, Węgry, Włochy, Macedonia, Rumunia, Hiszpania, Portugalia, Austria.
Tematem przewodnim projektu była walka z rasizmem i ksenofobia poprzez zastosowanie sztuk wizualnych: teatru, śpiewu oraz gry aktorskiej. Cele projektu:
- walka z postawą rasistowską i ksenofobią
- włączenie młodzieży z mniejszymi szansami w życie społeczne
- stworzenie sztuki teatralnej, która została wystawiona dla mieszkańców Zakopanego
- zwalczanie problemów społecznych
- uczenie międzykulturowe
- poprawa kompetencji językowych (język angielski) uczestników
- podniesienie poziomu podstawowych kompetencji i umiejętności młodych ludzi, w tym tych z mniejszymi szansami
- podnoszenie świadomości na temat obywatelstwa UE i praw, które się z nim wiążą
W wymianie wzięło udział 60 uczestników z 10 krajów europejskich
(Polska, Bułgaria, Grecja, Węgry, Włochy, Macedonia, Rumunia, Hiszpania, Portugalia, Austria),
po 6 osób w każdej grupie. Uczestnikami była młodzież w wieku od 16 - 28 lat zainteresowana kulturą oraz sztuką wizualną.
W projekcie zostały użyte metody edukacji poza-formalnej oraz uczenia przez doświadczenie.