Casting do filmu dokumentalnego
Fundacja Instytut Innowacji oglasza casting do filmu dokumentalnego
o aktywizacji zawodowej osob starszych. Szukamy osob poszukujacych nowych wyzwan zawodowych
w wieku powyzej 60-ciu lat, obecnie bezrobotnych, borykajacych sie z zyciem, bardzo pragnacych zmian.
Warunkiem przystapienia do programu jest wyrazenie zgody na udzial w filmie.
Prosimy o zgloszenia na adres e-mail ii@ii.org.pl