Projekt
"Kobiety w branży"

Konkurs filmowy
"Młodzi o surowcach mineralnych"

Projekt
"Wolontariat EVS"

Jeśli chcesz wziąć udział w naszym projekcie

Skontaktuj się z nami i napisz, które z naszych działań szczególnie Cię interesują!